การฝึกอบรมและการพัฒนา

Bookmark and Share

การฝึกอบรมและการพัฒนาเราจะช่วยให้คุณค้นพบศักยภาพในตัวเอง

ที่ดิอาจิโอ เราปรารถนาที่จะเห็นคนของเราเรียนรู้และเติบโต สิ่งนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวิธีการที่เราทำให้ทีมงานทั่วโลกของเรามีความตื่นเต้น กระตือรือร้น และรู้สึกมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา เรามองหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อปลดปล่อยศักยภาพในตัวพนักงานของเราอยู่เสมอ และนี่คือส่วนหนึ่งของวิธีการเหล่านั้น:

ความร่วมมือเพื่อการเติบโต

ความร่วมมือเพื่อการเติบโต (Partners for Growth หรือ P4G) คือการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลการทำงานที่ยิ่งใหญ่ผ่านการสนทนาตามปกติ โดยพื้นฐานแล้ว นี่เป็นการสนทนาแบบสองทางเกี่ยวกับประสิทธิผลการทำงาน ซึ่งต้องการให้ผู้นำในดิอาจิโอทราบเกี่ยวกับพนักงานของตน เพื่อให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์และเพื่อให้คุณค่าแก่พนักงานในฐานะปัจเจกบุคคล ด้วยการผสมผสานความรับผิดชอบด้านประสิทธิผลการทำงาน การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพการทำงาน และแผนการเติบโตของแต่ละปัจเจกบุคคล คุณจะสามารถพัฒนาทั้งในด้านส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องสำหรับธุรกิจ

สถาบันการศึกษาดิอาจิโอ

สถาบันการศึกษาดิอาจิโอ (Diageo Academy) คือแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และพัฒนาระดับโลกของเรา ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่ดิอาจิโอนำเสนอให้แก่คุณ เริ่มตั้งแต่กิจกรรมการฝึกอบรมในห้องเรียนและหลักสูตร e-learning ไปจนถึงสาระสำคัญในการพัฒนาตนเองและชั้นเรียนเสมือน สถาบันการศึกษาแห่งนี้นำเสนอการพัฒนาทั้งในด้านการทำงานและความเป็นผู้นำเพื่อทำให้คุณสามารถสานฝันในสายงานอาชีพในยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ด้วยโครงการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาผู้จัดการทั่วไปและการฝึกสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานแบบใหม่ๆ ไปจนถึงกรอบการทำงานในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและโครงการ และหลักสูตรเกี่ยวกับการจูงใจ การอำนวยความสะดวก และการนำเสนอ คุณจะพบว่า มีบางอย่างสำหรับคุณในทุกขั้นของสายอาชีพของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้จัดการ คุณจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ "ทีมงานของฉัน" ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณ ซึ่งทำให้คุณมีโอกาสดูข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาของทีมงานของคุณ และจองสิทธิ์ให้ทีมของคุณในกิจกรรมการฝึกอบรมแบบออนไลน์

ที่ดิอาจิโอ เรากระตือรือร้นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับพนักงานของเราเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตและตระหนักถึงความมุ่งมาดปรารถนาของตนเอง Kate Seljeflot – ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แอฟริกา

Kate Seljeflot – ผู้อำนวยการฝ่ายผู้มีความสามารถพิเศษทั่วโลก